Nasze usługi

Jesteśmy dynamicznym zespołem geodezyjnym z wieloletnim doświadczeniem, gotowym na nowe wyzwania w celu realizacji Państwa zleceń.

Działamy na terenie miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego oraz powiatów ościennych, nawiązując współpracę zarówno z klientem indywidualnym jak i firmami wykonawczymi uczestniczącymi w szeroko rozumianym procesie budowlanym.
 

Podziały nieruchomości i wznowienie granic

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. 

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.
 

Mapa do celów projektowych 

Mapa niezbędna do projektowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę oraz niektórych innych obiektów podlegających zgłoszeniu do organu budowlanego.

Przez mapę do celów projektowych rozumie się opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej z klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
 

Tyczenie obiektów budowlanych, pomiary powykonawcze i obsługa inwestycji

Tyczenie budynków oraz wszelkie rodzaju sieci uzbrojenia terenu wraz pomiarem powykonawczym, w celu aktualizacji baz właściwego PODGiK-u. 

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x